Day: февруари 1, 2020

Нов училищен автобус

Със заповед на министъра на образованието и науката на нашето училище се сдоби с още един нов автобус – 35+1 места. Училището ни е средищно и в него учат деца и ученици от с. Болярино, с. Шишманци, с. Белозем и по желание ученици от с. Чалъкови. За извозването им сутрин, след учебни занятия на обяд […]

Инструктаж за деца и ученици

ИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ „ГЕО МИЛЕВ”, С. БЕЛОЗЕМ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СМР ЗА СТРОЕЖ НА ФИЗКУЛТУРЕН КОМПЛЕКС, ЗАПОЧВАЩ НА 03.02.2020 ГОДИНА ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ Учениците слушат внимателно инструктажа на класните си ръководители и се  разписват в тетрадките за инструктаж. Учениците са длъжни да спазват всички инструкции, табели, […]

Първа копка за физкултурен салон

Така дългоочаквания физкултурен салон ще бъде факт. На 27.01.2020 година бе направена първата копка от кмета на община Раковски Павел Гуджеров. Проектът е финансиран изцяло от ДФЗ, по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“. Приблизителната му стойност е 526 000 лв. с ДДС, като 479 000 лв. са за строително-монтажни работи и 47 000 лв. […]

Алея на родолюбието

ОУ „Гео Милев“, с.Белозем е с одобрено проектно предложение „Aлея на родолюбието“ по процедура BG06RDNP001-19.034 МИГ Раковски 21 Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски . Идеята на проектното предложение е създаване на алея на родолюбието с представяне на национални и местни личности, родолюбци, дали […]

Патронен празник 2020 г.

125-та годишнина от рождението на своя патрон поета Гео Милев и 175 години от основаването си отбелязахме на 15 януари 2020 година. На гости на тържеството бе семейството на Гео Милев – ученици от училището се превъплътиха в ролите. Стихотворението „На баща ми“ от Леда Милева бе изпълнено от Моника от 6 клас и Монила […]