Day: февруари 15, 2020

Търси се отличник

Две блузи на френския национален отбор търсят своите притежатели. Те ще станат притежание на момче и момиче, които в края на учебната година отговарят на следните критери: Отличен успех. Без отсъствия по неуважителни причини. Участие в училищния живот. Награди от състезания, олимпиади или конкурси.

Публична изява на клуб „Матемагьосници“

Обичате ли историите на Шерлок Холмс? Второкласниците от клуб „Матемагьосници“ от заниманията по инереси показаха, че умеят да разгадават загадки като решават сложни задачи. Показаха, че познават българската азбука, познават и картата на България. Всички 11 деца, участници в клуба, разкриха кода, който крие отговора на загадката – Родопа. Всички присъстващи чуха и легендата за […]

Добра практика в IV б клас

В изпълнение на плана за квалификационна дейност в училището на 13.02.2020 г. бе споделена добра практика в 4б клас с класен ръководител г-жа Петранка Матева. Учениците решаваха кръстословица, представиха своите проекти на тема „Планети“, показаха умения за работа в екип. Не ги затрудниха и задачите за довършване, с избираем отговор или логически. Една добра споделена […]

Участие в обучение по проект FIERST

На 8 и 9 февруари 2020 г. екип от 10 учители взе участие във второто обучение по проект FIERST. Създадената професионална училищна общност разказа за постигнатото до момента по избраното умение на 21 век – Умение за учене. Учителите участваха активно във всички дейности и се справиха с предизвикателствата на обучението и координатора.