Day: март 14, 2020

Информация за 16.03.2020 г.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, ОУ „Гео Милев“ въвежда дистанционно обучение, считано от 16.03.2020 г. Учебният процес ще се провежда при спазване на съществуващото седмично разписание и приложения дневен режим. Учителите ще използват инструментите на Google classroom, Facebook групи, „Уча се“, приложенията за онлайн комуникация, онлайн електронни учебници, образователни ресурси, а при необходимост – учебни материали […]