Day: март 24, 2020

Дежурни служители

Поради извънредното положение, в което се намираме, публикувам информация за дежурните служители в училището и телефони за въпроси и сигнали: 23.03.2020 г. – 27.03.2020 г. – Мария Генчева, 089 537 7637 30.03.2020 г. – 03.04.2020 г. – Гинка Атанасова, 089 567 3332