Day: май 3, 2020

Седмокласниците с хронични заболявания подават документи от 4 май 2020 г.

Приемът на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности и от домове за деца, лишени от родителска грижа, след 7.клас започва от утре. Подаването на документи е от 4 до 21 май по пощата или чрез куриер на адрес: гр. Пловдив, ул. „Цариброд“ № 1, Регионално управление на образованието […]