Day: май 19, 2020

За вас, кандидат-гимназисти

Частна професионална гимназия по информатика и компютърни науки „Акад. Благовест Сендов“ набира ученици за учебната 2020/2021 година след завършен VІІ клас по две специалности: Приложно програмиране и Електронна търговия. Обучението е със засилено изучаване на английски език. Приемът е по документи и събеседване с родителите и кандидат-гимназистите до запълване на свободните места. За учебната 2020/2021 […]