Day: септември 4, 2020

Декларации вместо медицински бележки

http://www.bgnow.eu/news.php?y19&cat=2&newsid=149997 Предложения на здравното министерство: декларация от родител дали детето е имало контакт със заразно болен; талон за здравословното и имунизационно състояние на ученика в началото на учебната година. Всеки личен лекар е задължен да издаде такъв талон в срок до края на месец септември с цел недопускане на струпване пред кабинетите на личните лекари. […]