Day: септември 22, 2020

Обучение в електронна среда от разстояние

Уважаеми родители, За ваше сведение публикуваме декларация, която следва да подадете при изявено желание и необходимост за промяна на формата на обучение в дистанционна или за обучение в електронна среда от разстояние. С приетия от 44-то Народно събрание на второ четене Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование се дава възможност по здравословни […]