Day: ноември 13, 2020

Карантинирани контактни ученици

Уважаеми родители, уведомявам ви, че поради контакт с болен близък са карантинирани две ученички от 1в клас. За децата ще бъде осигурено ОРЕС (обучение от разстояние в електронна среда) през следващата седмица. За въпроси и информация се обръщайте към класния ръководител на 1 в клас. Бъдете здрави!

Информация за 09 – 13.11.2020 г.

През посочения период в училището има 4 ученици, които са карантинирани поради контакт с близък от семейството и една ученичка с положителен тест. Няма карантинирани или болни с признаци на Ковид учители. Учебният процес е присъствен, всички учебни часове са обезпечени с правоспособни преподаватели.

Карантинирана контактна ученичка

Уважаеми родители, във 2а клас е карантинирана ученичка, която е контактна по дом – на член от семейството с положителна проба. Уведомени са институциите, РЗИ, РУО. Създадена е организация за обучение от разстояние в електронна среда за периода на карантината. За повече сведения се обръщайте към класния ръководител на паралелката. Пазете се и бъдете здрави!

15.11. – ден на възпоменание на жертвите на ПТП

По идея на училищната комисия по БДП за отбелязване на световния ден за възпоменание на жертвите от ПТП учениците от начален етап рисуваха на тази тема.