Day: ноември 19, 2020

Маските – задължителни в училище

Уважаеми родители, Според заповед № РД09-3310/ 18.11.2020 г. е задължително носенето на маски от ученици, учители, непедагогически персонал, външни посетители в общите закрити части, учителска стая, класни стаи, както и в училищния двор, когато се смесват ученици от различни паралелки. Изключения се допускат за учители 1-4 клас, които преподават в една паралелка и няма близък […]

Ден на толерантността

Децата от начален етап в ОУ“Гео Милев“ отбелязаха Деня на толерантността с тематични рисунки. В тях показаха съпричастност към децата със здравословни проблеми и толерантно отношение към тези от различен етнос! Нека всички задружно учим и играем!