Day: ноември 22, 2020

Информация за 22.11.2020 г.

Уважаеми родители, Към 22.11.2020 г. в ОУ „Гео Милев“,  с. Белозем няма болни ученици или учители от COVID-19. Продължава карантината на учител от начален етап поради контакт с близък с положителен тест. Няма карантинирани ученици. Има подадени три заявления от родители за преминаване от присъствено към обучение от разстояние в електронна среда. Моля, наблюдавайте вашите […]