Day: февруари 5, 2021

Публична изява на клуба по математика във втори клас

На 05.02.2021 г. се състоя публичната изява на клуб „Забавна математика във втори клас“, на която присъстваха само училищното ръководство и г-жа Т. Григорова, класен ръководител на IIб клас. Не присъстваха родители поради въведените противоепидемични мерки в училище. Учениците попълваха верижка с числата до 100, пресметнаха възрастта, до която живее щъркела; беше им показана реклама […]