Day: февруари 6, 2021

Инициатива „Една седмица в….клас“

Уважаеми родители, Поради въведените противоепидемични мерки в страната няма възможност да бъдете поканени и да присъствате на празници, събития, публични изяви, Ден на отворените врати. Затова решихме да пренесем една седмица от училищния живот по домовете. Подхванахме инициативата „Една седмица в ..клас“. Всеки класен ръководител или учител на ГЦДОУД в начален етап подбра кои моменти […]