Day: ноември 6, 2021

Преминаване в ОРЕС от 08.11.2021 г.

Уважаеми родители, учители и ученици, от понеделник (08.11.2021 г.) се преустановяват присъствените учебни занятия. Обучението ще продължи в електронна среда от разстояние (ОРЕС) с начален час 8,30 ч. Часовете в ОРЕС в начален етап (I-IV клас) са с продължителност 20 минути, а в прогимназиален етап (V-VII клас) са с продължителност 30 минути. Приложено Ви предоставяме: […]