Day: ноември 9, 2021

Неучебни дни – 9 и 10 ноември

Уважаеми родители, колеги и ученици, със заповед на кмета на община Раковски дните 9 и 10 ноември 2021 г. са обявени за неучебни. Учебните занятия се възстановяват на 11.11.2021 г. за децата от 3 и 4 възрастова група, за ученици от Ia, Iв и IIв, чиито родители са декларирали съгласие децата им да бъдат тествани. […]