Day: ноември 4, 2023

Празникът Въведение Богородично

На 3 ноември 2023 г. гости на нашето училище бяха представители на Пловдивската православна телевизия. Те бяха дошли по покана на Пловдивската митрополия, за да отразят отбелязването на празника Въведение Богородично от учениците от училище и най-вече от IV а клас и техния класен ръководител г-жа Тошка Стоева. Вече четвърта година учениците изучават Религия православие […]

Сам постигам

Във връзка с писмо № 9105-269/ 20.10.2023 г. на зам.-министъра на образованието и науката, д-р Емилия Лазарова, популяризираме информацията за държавна подкрепа, достъпна на сайта https://sampostigam.org/misiya/, ориентирана към учениците и студентите с един жив родител или без родители, които са отраснали или отрастват в институции (ЦНСТ – Център за настаняване от семеен тип и други), или […]