Day: ноември 15, 2023

Обмяна на добри практики в ОбУ „Христо Ботев“, град Стамболийски

ЕКК в начален етап присъства на споделяне на добри практики в Обединено училище „Христо Ботев“, град Стамболийски. Иновативно училище с иновация в начален етап. Бяха споделени ресурси, материали, идеи за учениците от I-IV клас, наблюдавахме и уроци по БЕЛ, математика, Човекът и природата.