Day: ноември 19, 2023

Обучение по проект „Образование за утрешния ден“

На 17-18.11.2023 г. част от педагогическия екип от нашето училище участва в обучение на тема „Въвеждане на иновации в учебния процес чрез използване на платформи за електронни образователни услуги и съдържание“ по Дейност 3.4. Бе представена платформата „Дигитална раница“ и възможностите за създаване на дигитални ресурси. Участниците в обучението създадоха и първите си електронни тетрадки, […]