Day: април 20, 2024

Български традиции и фолклор

Учениците от VIIб клас представиха един невероятен проект на тема „Български традиции и фолклор“. В него показаха богатството на нашата страна. Разказаха за обичаи, запазени от най-стари времена, и ритуали, които придружават нашите празници.