Day: април 30, 2024

Великден и Гергьовден. Сложни глаголни времена и еднородни части.

Днес учениците от VIа и VIб клас очакваха с трепет часа по БЕЛ и География и икономика. Мартин Нейков, ученик от VIб клас, беше подготвил презентация на тема Великден, в която беше включил въпроси от изучавания в момента материал по български език – Сложни глаголни времена и Еднородни части в простото изречение. Презентацията представи Деница […]

„Правила за безопасно пресичане и поведение при пътуване с автомобил“в 1 клас

На 30.04.2024 г. първокласниците от Iа, Iб и Iв клас си припомниха правилата за движение по пътищата. Учениците направиха импровизирано пътуване до морето в седем местен автомобил и споделиха как трябва да се държат безопасно по време на пътуване.