22.11.2021 г. – ОРЕС

Уважаеми родители,

уведомяваме Ви, че със заповед № РД09-4465/ 17.11.2021 г. на министъра на образованието и науката на 22.11.2021 г. обучението за всички ученици ще се организира в електронна среда от разстояние. На 23.11.2021 г. очакваме в класните стаи учениците от Iв и от IIв клас. Надяваме се, че към тях ще се присъединят и други паралелки с 50% родителско съгласие за тестване на децата с бързи неинвазивни щадящи тестове.

Бъдете здрави!