24 май 2020 г.

Независимо от необичайната обстановка и липсата на присъствено обучение и тази учебна година отбелязахме 24 май.

Всяка паралелка направи своя поздрав с изпълнение, песен, картички, стихотворения.

1а клас с класен ръководител Атанаска Чавдарова:

1б клас с класен ръководител Тонка Григорова:

2а клас с класен ръководител Пенка Накова

2б клас с класен ръководител Янка Минкова

3а клас с класен ръководител Йорданка Минчева

3б клас с класен ръководител Пенка Джатова

3в клас с класен ръководител Донка Пенева

4а клас с класен ръководител Тошка Стоева

4б клас с класен ръководител Петранка Матева

4в клас с класен ръководител Донка Неделчева

5а клас с касен ръководител Мария Ефтимова

5б клас с класен ръководител Мария Благоева

6а клас с класен ръководител Величка Радева

6б клас с класен ръководител Мария Мънина

6в клас с класен ръководител Деан Мелизамов

7а клас с класен ръководител Иван Минков

7б клас с класен ръководител Минка Колева