26 септември – ден на европейските езици

2001 година беше обявена от Съвета на Европа за Европейска година на езиците. От тогава, всяка година, на 26 септември се празнува Европейският ден на езиците в 47 страни членки на СЕ.

Целта на Европейският ден на езиците е да отпразнува езиковото разнообразие на Европа и да подкрепи владеенето на повече чужди езици. Навсякъде в Европа се организират мероприятия, които имат за цел да мотивират хората да учат нов език или да достигнат до по-добро ниво на вече познат език. Изучаването на езици помага не само в общуването между хората, но също така и в преодоляването на интелектулните бариери.

Постигането на по-добро ниво на владеене на българския език е целта на състезанието „Пиша правилно!“, проведено сред учениците в училището. Целта е да се стимулират учениците за овладяване на книжовните норми.

За всяка възрастова група бяха изработени ясни критерии за оценяване на диктовката. Текстовете бяха съобразени с възрастта на учениците. Победителите ще бъдат наградени на патронния празник на училището.