Регионален форум по проект на АМАЛИПЕ

За първи път единадесет училища, обединени от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, в малкия гранд на проект „Всеки ученик ще бъде отличник-2“, под патронажа на Кмета на Община Марица и в партньорство с Педагогически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ се проведе Регионален форум на тема „Иновативни практики за интеркултурно взаимодействие на заинтересованите страни в образованието”. Участие във форума взеха повече от 130 учители от седем общини, идващи от три области в страната, които представиха своя практически опит по въвеждане на интеркултурно образование и задържане на децата в училище. Този форум бе включен като част от програмата на община Марица, която отбелязва 30 години от създаването си.
В рамките на форума се акцентира на споделеност от провеждане на родителски тренинги и обмяна на опит между ученическите парламенти и родителски клубове.
Гости на Регионалния форум бяха Мариана Симеонова – Началник ОМДК на Регионално управление по образование – Пловдив;

Проф. д.п.н. Румяна Танкова – Декан на Педагогически факултет на ПУ ”Паисий Хилендарски”;

Проф.д.п.н. Пламен Радев, Ръководител катедра „Педагогика и управление на образованието” в ПУ “Паисий Хилендарски“;

Доц. д-р Йосиф Нунев, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Педагогически колеж – Плевен;

Проф. д-р Янка Тоцева – преподавател по педагогика и реторика;

Деян Колев – Председател на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”;

Теодора Крумова – зам.-председател на ЦМДЕТ”Амалипе”;

регионалните координатори на ЦМЕДТ”Амалипе”,

Инж.Петко Цочев – заместник-кмет на Община Марица,

Димитрина Стойчева – Ръководител дейност „Образование“ в Община Марица,

Татяна Бакова – заместник-кмет на Община Раковски,

Йордан Ташев – Директор дирекция „Финанси“ в Община Садово,

Ели Стоянова – секретар на МКБППМН в Община Садово,

Лилия Стойкина – Директор дирекция “Хуманитарни дейности, образование и култура“ в Община Септември, област Пазарджик,

Деница Тодорова – Специалист институционални партньорства в „Заедно в час“,

Надя Кантарева-Барух – директор и Татяна Дикова – редактор на националното издателство „Аз Буки“,

Деляна Лукова – кореспондент на „Уча в Пловдив“,

както и директори на училища от Община Марица.
Форумът се проведе на 17 март 2018 г. във физкултурня салон на СУ „Васил Левски“ с. Маноле, община Марица, област Пловдив. Поздравителни адреси за тази инициатива, организирана от училища, получихме от Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката, д.и.н. Янка Такева – председател на СБУ, Иванка Киркова – началник на Регионално управление на образованието-гр. Пловдив.
Г-н Димитър Иванов – кмет на Община Марица и патрон на форума, официално откри събитието, като сподели, че приоритет за Община Марица са децата и създаването на добри условия за образованието и възпитанието им чрез подобряване на материалната база на всички училища и детски градини.

Проф. д.п.н. Румяна Танкова – Декан на Педагогически факултет на ПУ”Паисий Хилендарски” и проф. д.п.н. Пламен Радев споделиха искрената си подкрепа и възможност да се види работата на малките училища „на терен“ като направиха връзката между висшето и средното образование.
Училищата – участници във форума представиха следните добри практики:
I. Област Пловдив
1. „Хигиенни навици и здравословно хранене“ – НУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Борец, община Брезово
2. „Заедно създаваме бъдещето!“ – Обединено училище „Христо Ботев“, с. Дълго поле, община Калояново
3. Успешни заедно – Основно училище „Христо Ботев“, с. Ръжево Конаре, община Калояново
4. Аз мога – СУ „Васил Левски“, с. Маноле, община Марица
5. „Ние – децата на бъдещето“- ОУ „Граф Н. Игнатиев“, с. Граф Игнатиево, общ.Марица
6. „Празници и обичаи – съвместна работа с родителите при организирането и провеждането на събития“ – НУ „Отец Паисий“, с. Динк, община Марица
7. „Заедно за всяко дете“ – ОУ „Гео Милев“, с. Белозем, община Раковски
8. „Училище за шампиони“ – ОУ „Васил Левски“,  с.Караджово, община Садово
9. „Родителят – партньор в развитието на детето“ – ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с.Чешнегирово, общ. Садово
10. „Мисия 3 в 1“ – ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, гр. Ветрен, Община Септември, Област Пазарджик
11. „Светът е малък“ и „ЗаЕДНО – по пътя ЗА приобщаващо образование“ – ОУ „Георги С. Раковски“,  с. Голямо ново Област Търговище
В края на първия етап на форума се включиха проф. Янка Тоцева и доц. Йосиф Нунев, споделяйки впечатленията си от тази първа по рода си инициатива. Безапелационно събра овациите Васил Димитров – старши учител в ОУ „Васил Левски“, с. Караджово, който представи своето „Училище за шампиони“, доказвайки,  че спортът е най-важен за изграждане на ученика като личност.
Всички участници и гости имаха възможност да посетят културно-исторически център МАЛ ТЕПЕ, където работиха с глина, декорираха предмети и разгледаха експозицията на центъра.
Мнението на всички участници бе ,че срещата е протекла на много високо ниво. Гостите бяха впечатлени от сградата, отношението на общинска администрация към образованието и възпитанието на децата в Община Марица.
Във втората част на форума участниците   училища продължиха обсъждането и анализа на видяното във формална и неформална обстановка в гр. Хисаря. Това бе продължение на проекта чрез разширяване на партньорството и обхвата на Програма за превенция на отпадането на учениците от училище.