Върховната училищна екскурзия

ОУ „Гео Милев“ се включи в муждуучилищно състезание в  Consumer Classroom. Идеята е да се съставят отбори от ученици от различни европейски държави, които заедно да изготвят проект по ключова тема, свързана с всичко за планирането на бюджета.

Повече за регламента на състезанието и за наградния фонд може да прочетете Тук

Нашето предложение за видео ръководство може да видите Тук