9 май – Ден на ученическото самоуправление

По традиция за поредна година по идея на Училищния ученически съвет на 9 май ученици от 5 до 7 клас поеха различни длъжности в училище.

Ето списъка на учениците, които поеха ръководството и предаваха уроци по различни учебни предмети:

Директор – Станислава Петрова – VII„Б”клас

Заместник – директор – Елка Василева – VII„А”клас

Хигиенистки – Никол Петрова, Минна Ненова – VII„Б”клас

Общ работник – Александър Манчев – VI„Б” клас

V„А” клас

 1. ФВС – Борис Пъдев
 2.  БЕЛ – РП – Атанас Ангелов
 3. БЕЛ – Савина Димитрова
 4. Музика – Маргарита Видева
 5. ЧП – Мартин Георгиев, Иван Витков

V„Б“ клас

2.ЧП – Кристина Тошева

 1. ФВС – Ани Неделчева
 2. БЕЛ – РП – Ани Неделчева
 3. БЕЛ – Дария Георгиева
 4. Музика – Рая Иванова

V„В” клас

 1. БЕЛ – РП – Стойка Петрова
 2. Математика – Моника Георгиева, Франческа Кокова
 3. Математика – РП – Иван Григоров
 4. ЧП – Милко Стамболийски
 5. Музика – Иван Григоров
 6. БЕЛ – Таня Илиева

VI„А” клас

1.ЧП – Яна Ангелова

 1. Английски език – Симон Стоянов

Руски език – Тодорка Георгиева

 1. География – Десислава Иванова, Ася Атанасова
 2. Математика – Дона Ганева
 3. Изобр.изкуство – Дона Ганева
 4. Изобр.изкуство – Дона Ганева

VI„Б” клас

 1. Математика – Борислава Петрова
 2. Английски език – Павлин Куманов

Руски език – Тодорка Георгиева

 1. Изобр. изкуство – Кристиян Стойков
 2. Изобр. изкуство – Кристиян Стойков
 3. ЧП – Мирослава Стамболийска
 4. География – Антония Минева

VII„А” клас

 1. Технологии – Мария Стоянова
 2. География – Петър Касабов
 3. БЕЛ – Елица Иванова
 4. ИТ – I гр. – Димитър Димитров / II гр. –  Кристиян Иванов

VII„Б” клас

1. БЕЛ – РП – Любчо Димчев

 1. Технологии – Божидара Георгиева
 2. БЕЛ – РП – Илияна Василева
 3. География – Мария Петрова
 4. ИТ – I гр. Елеонора Треновска /  II гр. Любчо Димчев