9 май – Ден на ученическото самоуправление

„Ученическо самоуправление 2017
9 май – Ден на Европа”

  1. Цели на проекта:

1.1.В Деня на Ученическото самоуправление ние, младшият екип на училището, да

направим часовете различни и интересни за учениците;
1.2. Да се научим на работа в екип;
1.3. Да се научим на отговорност към работата за в бъдеще;
1.4. Да се развиваме в област по свой избор;

2. Очаквани резултати:
– Да се запознаем с отговорностите, които носят учителите, директора и заместник-директора;
– Да придобием уменията, необходими за изпълняваната професия;
–  Всички да прекараме един незабравим Ден заедно.