„Не!“ на насилието в училище!

„Не бъди безразличен, бъди различен! “ в ОУ „Гео Милев“ с. Белозем. Една инициатива за противодействие на тормоза в училище, засегната беше една от най-болезнените теми в нашето образователно съвремие, съвместно с Началник отдел „Закрила на детето“ запознахме деца с най-стряскащите форми на насилие извършвани в последната година, със законовите разпоредби, които могат да се приложат, за лошите постъпки, от нелоши деца… За това, че „не съм искал“, не винаги те оправдава…“ – това каза секретарят на МКБППМН – Раковски Веселин Делипетров след срещата с четвъртокласниците по повод 27 февруари – Ден на ненасилието в училище.