Author: администратор

Информация за периода 23.11. – 27.11.2020 г.

Уважаеми родители, уведомявам ви, че за посочения период в училището няма регистрирани случаи на болни или контактни на положителни на Ковид 19 учители и ученици. От 30.11.2020 г. всички ученици ще се обучават дистанционно на образователната платформа Microsoft Teams. Надяваме се на вашето съдействие!

Информация за учениците от 5, 6, 7 клас

Уважаеми родители,С решение на Областния кризисен щаб всички ученици от 5 до 12 клас от училищата в гр. Пловдив и областта преминават в ОРЕС през следващите 2 седмици (24.11.2020 г. – 04.12.2020 г. включително)! Учениците от 1 до 4 клас продължават присъствено! Разписание на учебните часове за учениците от 5 – 7 клас за периода […]

Информация за 22.11.2020 г.

Уважаеми родители, Към 22.11.2020 г. в ОУ „Гео Милев“,  с. Белозем няма болни ученици или учители от COVID-19. Продължава карантината на учител от начален етап поради контакт с близък с положителен тест. Няма карантинирани ученици. Има подадени три заявления от родители за преминаване от присъствено към обучение от разстояние в електронна среда. Моля, наблюдавайте вашите […]

Професия златар

Тази седмица в заниманията по интереси в ГЦДОУД 4 на гости беше Михаил Ганев (родител на Дария Ганева – 4 а клас) с професия златар. Запозна учениците с тънкостите на занаята, показа специфични инструменти и процеса на изработване на пръстен. Децата се докоснаха до диаманти и други скъпоценни камъни. Направи следобеда на ГЦДОУД 4 блестящ […]

Информация за периода 16.11. – 20.11.2020 г.

В периода 16.11.2020 г. – 20.11.2020 г. в ОУ „Гео Милев“, с. Белозем има 3 карантинирани ученички като контактни по дом. Карантината е до 21.11.2020 г. Карантиниран като контактен е и учител от начален етап – от 18.11.2020 г. до 27.11.2020 г. От 23.11.2020 г. продължаваме присъствено. Засега няма основания за преминаване към обучение от […]

Карантиниран учител

Уважаеми родители, уведомявам ви, че в училището има карантиниран учител, класен ръководител на 2б клас, поради контакт с положителен тест на роднина. Карантината е от 18.11.220 г. до 27.11.2020 г. Не се налага карантиниране на паралелката, защото учителят е само контактен, не е на училище от 16.11.2020 г. Уведомени са всички институции, осигурени са заместници, […]

Маските – задължителни в училище

Уважаеми родители, Според заповед № РД09-3310/ 18.11.2020 г. е задължително носенето на маски от ученици, учители, непедагогически персонал, външни посетители в общите закрити части, учителска стая, класни стаи, както и в училищния двор, когато се смесват ученици от различни паралелки. Изключения се допускат за учители 1-4 клас, които преподават в една паралелка и няма близък […]

Ден на толерантността

Децата от начален етап в ОУ“Гео Милев“ отбелязаха Деня на толерантността с тематични рисунки. В тях показаха съпричастност към децата със здравословни проблеми и толерантно отношение към тези от различен етнос! Нека всички задружно учим и играем!