Author: администратор

„Ние учим с интерес!“

На 1.03.2021 г. в ОУ „Гео Милев“, с. Белозем стартира реализирането на проект „Ние учим с интерес“, който има за цел: Повишаване на интереса и мотивацията  у  учениците от прогимназиален етап и придобиване на умения за самостоятелно учене с цел по-добра бъдеща реализация.  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на фондация „Софийска платформа“, MitOst e.V. […]

Работилничка с мама

На 8 март децата от подготвителните групи в училище заедно с учителите – г-жа Г. Кръстева и г-жа Зорница Маркова изненадаха своите майки с „Работилничка с мама“. Децата съвместно изработиха с материали от ежедневието щъркелчета по темата „Щъркел шарен дългокрак“. Много емоции предизвика този инициатива, която показа, че включването на всички участници несъмнено води до […]

„Една седмица в ГЦДОУД 5.1“

Как се чувстват петокласниците в училище след дълго отсъствие? Как минават часовете в ГЦДУД? Самоподготовка, занимания по интереси, отдих… Една седмица в ГЦДОУД 5.1 https://www.youtube.com/watch?v=hknyfC3vK_k

Професия лаборант и ГЦДОУД 1.2

Днес 04.03.21 г. в ГЦДОУД 1.2 ни гостува Кристияна Кузманова родител на Моника Кузманова от 1 в клас. По много атрактивен и интересен начин тя представи професията си на химик лаборант. Децата бяха заинтригувани и с интерес и любознателност реагираха на чутото и видяното и мнозинството пожелаха да работят в бъдеще професията на лаборанта – […]

За Трети март от шестокласниците

Учениците от 6а клас с класен ръководител Мария Ефтимова подготвиха поздрав за Националния празник. https://read.bookcreator.com/KTZ2LbRxEGR0Rxp6GM3g1TXifCj1/AHeOyKl6TLCZvSdrwFfGSA?fbclid=IwAR3AHpFCcWNIjAw1zTi-8VviWVTkTphMI9Oyrk9XFf0WCvlH99_YvNf3sFc

Отбелязваме Трети март

Учениците от 1в клас с класен ръководител З. Бойчева научиха за националния празник Трети март и подготвиха свои изпълнения. Учениците от ГЦДОУД в начален етап заедно със своите учители отбелязаха Националния празник Трети март.

Мартеница от община Раковски

Днес екипът на ОУ „Гео Милев“, с. Белозем получи специална мартеница от кмета на община Раковски г-н Павел Гуджеров! Поздравите и пожеланията бяха поднесени от Председателя на общинския съвет г-н Рангел Матански и общинските съветници – г-жа Е. Узунова и г-н Г. Тодоров. Г-н Матански поздрави учителите за успехите им и пожела здраве и благополучие […]