Author: администратор

Занимания по интереси в училище

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците. Заниманията по интереси се организират от общинските и държавните училища за учениците от I до XII клас, в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието […]

Не бъди безразличен! Бъди различен!

Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни – община Раковски организира „Не бъди безразличен, бъди различен!“ Насочена към четвъртокласниците от територията на цялата община ! Засягаме една от най-болезнените теми – ТОРМОЗЪТ В УЧИЛИЩЕ ! Как злото като придошла река се поражда в детето, кои са най-стряскащите форми на тормоз извършени […]

Грамота за благотворителност

Редакцията на онлайн списание „Щъркел“ награждава нашето училище за благотворителна дейност с наградата „Щъркелово ято“ в международния конкурс „Роди се дете, син ни се даде“, посветен на Рождество Христово. Да ни е честитa грамотата! Да са многобройни добротворчествата ни!

Календар на предстоящите състезания

На 31.01.2019 г. от 10,00 часа ще се проведе музикалното състезание „Ключът на музиката“ с ученици от 4, 5, 6, 7 клас. На 04.02.2019 г. от 12,50 ч. – състезанието „Аз и числата“, организирано от СБНУ за ученици от начален етап. На 07.02.2019 г. ще се проведе училищният кръг на интердисциплинарната олимпиада за четвъртокласници „Знам […]

Административни услуги

С Решение №704 на Министерски съвет от 5 октомври 2018 г. Правителството одобри пакет от мерки за трансформация модела на административно обслужване. В изпълнение на горепосоченото Решение задължителната информация, съгласно чл. 28 от АПК и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, в училищния сайт в раздел Документи, са публикувани  услугите, предоставяни от образователната институция, […]

Посланици на усмивката

За втора поредна година училището ни получава сертификат за училище посланик на усмивката. Пет паралелки и техните класни ръководители също получиха сертификати: Втори а клас  с класен ръководител г-жа Йорданка Минчева. Трети а клас с класен ръководител  г-жа Тошка Стоева. Трети в клас с класен ръководител  г-жа Донка Неделчева. Пети б клас с класен ръководител […]

Новите ни шкафчета

За всички ученици от първи до седми клас в училище са осигурени шкафчета за раници, учебници, спортни пособия с цел олекотяване на ученическите раници. Във всака от 20-те класни стаи и кабинети са монтирани проектори за използване на електронно съдържание – електронни учебници, помагала, тетрадки. За всяка класна стая на учениците от начален етап има […]

„Прегърни ме!“ Международен ден на прегръдката

Групите за целодневна организация в прогимназиален етап отбелязаха Деня на прегръдката, изработвайки информационно табло, с което запознават учениците с празника.  

Занимания по интереси в училище

В началото на втория срок през февруари ще стартират извънкласните дейности по интереси за учениците. Учениците  се насочват към математика и природни науки.  40% клубове по интереси са от направленията на STEM – информационни технологии, математика, природни и инженерни науки. Останалите могат да са в други сфери спрямо предпочитанията на децата. Вече са  обобщени, в училище […]

Международен ден на ръкописното писмо/ на почерка

В училище се проведе състезание по краснопис  в два кръга с ученици от 2, 3 и 4 клас, тематично свързано с празника на патрона на училището – Г. Милев. В първи кръг от всяка паралелка по класове бе излъчен по един най- добър краснописец. На 18.01.19 г. девет ученици  краснописци участваха във втори кръг. Ученици […]