Author: администратор

Зелено училище за учениците от трети клас

От 29 март до 2 април учениците от трети клас заедно с техните учители г-жа Тотка Андреева и г-ца Спаска Иванова бяха на зелено училище на хижа „Шумнатица“ на Боровец.

Конкурс за драматизация на приказка

На 19 март 2014 г. учениците от IIIб клас с класен ръководител г-жа Тотка Андреева проведоха конкурс „Най-добра драматизация на приказка“. Конкурсът е част от класния проект „Хубавата книга“. 

„SPELLING BEE 2014“

Училищният кръг на състезанието „Spelling Bee 2014“ се проведе на 13 март 2014 г. Надпреварата бе оспорвана и напрегната. Победител в състезанието – Йоана Йорданова, на второ място – Маргарита Минкова.

Мартенски базар

Учениците от начален курс под ръководството на г-жа Йорданка Минчева и г-ца Донка Неделчева изработиха и представиха красиви мартеници за най-българската традиция – посрещане на Баба Марта.