За ученици

Деца сеят биоподправки в Белозем

Електронното издание на „Регионални новини“ публикува статия за белия щъркел, калифорнийския червей, биоградинката за подправки… Деца сеят биоподправки в Белозем Освен село на Белия щъркел, Белозем става и село на подправките   ОУ „Гео Милев” в с. Белозем, Пловдивско, превърна част от своя двор в модерна биоградинка за подправки, в която децата от селото учат […]

Малки щъркели намериха приемни семейства

7 млади бели щъркела намериха своите приемни семейства в гнездата на покрива на нашето училище. Според Спасителния център за диви животни/ Wildlife rescue centre  това са паднали (или избутани) от гнездата малки от цялата страна. Вероятно са били изтърсаците, или прекалено много в гнездата…причината да не са при „оригиналните“ си семейства не е ясна. На новите […]

ДОБРИ ПРАКТИКИ В ЦЕЛОДНЕВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

ПОЛУИНТЕРНАТНИТЕ ГРУПИ В УЧИЛИЩЕ Във връзка с реализирането на дейностите по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ възпитателите в нашето училище изготвиха кратки презентации за осъществени добри практики през учебната 2014/2015 година. Те споделиха дейности и мероприятия, осъществени в ПИГ.

Ура, ваканция!

В училищния двор се проведе тържество за приключване на учебната година за учениците от 2, 3 и 4 клас. Тържеството бе под формата на телевизионно предаване „Ура, ваканция!“ със следните рубрики: