За ученици

Ден на народните будители – 2015 година

Денят на народните будители в ОУ “ Гео Милев“, с. Белозем, бе отбелязан с флашмоб. Децата от ПГ и учениците от 1 до 8 клас изписаха първите букви от българската азбука с телата си. Учениците четоха верижно произведения от български автори, а най-малките слушаха приказки от техните учители.

Кът на детето

По инициатива на училищния училищен съвет и със съдействието на неговия координатор г-жа Цветана Боева бе изготвен кът на детето. Целта е децата да бъдат информирани за националното законодателство, за законите. От информационното табло може да се получи информация за правата, задълженията и отговорностите на децата, за националния горещ телефон за деца в риск – […]

ПРОЕКТ „Сутрешна гимнастика“

На 15 септември група ентусиасти от различни класове под ръководството на г-жа Вержиния Стамболийска представиха подготвения от танц . Техният апел към всички ученици е да се включат всяка сутрин в общия танц.

15 септември 2015 година

Отново е 15 септември. Празнува цяла България: онези, които тепърва ще влязат  в училище, и тези, които за пореден път ще прекрачат школския праг, но пораснали с едно лято, копнеещи да видят старите си приятели, да седнат на чиновете, опазили тайните им, да вдишат въздуха на класната стая, натежал от теореми, формули, разкази, дати; от […]

Деца сеят биоподправки в Белозем

Електронното издание на „Регионални новини“ публикува статия за белия щъркел, калифорнийския червей, биоградинката за подправки… Деца сеят биоподправки в Белозем Освен село на Белия щъркел, Белозем става и село на подправките   ОУ „Гео Милев” в с. Белозем, Пловдивско, превърна част от своя двор в модерна биоградинка за подправки, в която децата от селото учат […]

Малки щъркели намериха приемни семейства

7 млади бели щъркела намериха своите приемни семейства в гнездата на покрива на нашето училище. Според Спасителния център за диви животни/ Wildlife rescue centre  това са паднали (или избутани) от гнездата малки от цялата страна. Вероятно са били изтърсаците, или прекалено много в гнездата…причината да не са при „оригиналните“ си семейства не е ясна. На новите […]

ДОБРИ ПРАКТИКИ В ЦЕЛОДНЕВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

ПОЛУИНТЕРНАТНИТЕ ГРУПИ В УЧИЛИЩЕ Във връзка с реализирането на дейностите по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ възпитателите в нашето училище изготвиха кратки презентации за осъществени добри практики през учебната 2014/2015 година. Те споделиха дейности и мероприятия, осъществени в ПИГ.