За училището

Кампания „Пресичам безопасно с Tedi“

Стартира кампанията „Пресичам безопасно с Tedi”, която се организира със съдействието на МВР чрез Главна дирекция Национална полиция, отдел „Пътна полиция“ и МОН. Целта на кампанията е децата от I до III клас да научат правила за движение по пътищата, свързани с ролята им на пешеходци,пътници и водачи на велосипеди и тротинетки. Материалите (видеоклипове и […]

Green School Garden

ОУ „Гео Милев“, с Белозем спечели поредния си проект – този път към ЕвроНатур! За да се повтори успешният проект за училищна градина “Frutti per la Biosfera“ Образование по околна среда за защита на климата и храненето в Сицилия (до 2019) на по-широка пространствена скала ЕвроНатур започва реализирането на нови проекти по училищните градини, което […]

СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА

ОУ „Гео Милев“, с. Белозем отбеляза Деня на мобилността. Най- малките възпитаници на ОУ „Гео Милев“, с Белозем взеха участие в деня на мобилността. Първокласниците с радост и вълнение се включиха в инициативата. Под ръководството на своите класни ръководители те се отправиха на кратка разходка, за да научат как правилно да преминат през пешеходната пътека, […]

Грамоти и медали от СБНУ

Учениците от ОУ „Гео Милев“, с. Белозем от начален етап с много желание и ентусиазъм се включиха в състезанията, организирани от СБНУ през учебната 2019/2020 г. С грамота и сребърен медал са наградени участниците, които на 2 състезания са получили по 50 точки, а тези с 3 и повече резултати по 50 точки – грамота […]

Откриване на учебната година

Първи учебен ден ОУ „Гео Милев „, Белозем. Годината да ви бъде ползотворна, присъствена и успешна, бъдете живи и здрави и деца, и учители . Давайте знания и получавайте същите . На добър път !

Обява за образователен медиатор по проект „Подкрепа за успех“

ПРИМЕРНА ПРОЦЕДУРА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ МЕДИАТОРИ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПАП ЗА УСПЕХ“ Обява Заповед за назначаване на Комисия Протокол от работата на Комисията за кандидатстване по документи Протокол от работата на Комисията за събеседване Във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ […]