За училището

Второ място за нашия отбор

На 14.04.2014 г. в град Раковски се проведе Общинско ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“. Целта е да се провери нивото на придобитите през основния курс на обучение знания, умения и навици за действия при бедствия и аварии. Отборът на нашето училище бе представен от четирима осмокласници: Георги Николаев Белев, Теодора Ангелова […]

На Боровец

От 03.04. до 06.04. 2014 г. учениците от втори и шести клас заедно с класните ръководители на вторите класове г-жа Тошка Стоева и г-ца Донка Неделчева посетиха почивна база „Шумнатица“ на Боровец. Децата разгледаха комплекса, возиха се на лифта, посетиха историческия музей в град Самоков. Разликата във възрастта не им попречи да се забавляват заедно. […]