За учители

Европейски ден на езиците – 26 септември

На 26 септември отбелязваме европейския ден на езиците. Празникът е обявен от Съвета на Европа с подкрепата на Европейския съюз на 6 декември 2001 г. Целта на европейския ден на езиците е да се повишава осведомеността за използваните в Европа езици, да се насърчава културното и езиковото многообразие, и да се стимулира изучаването на чужди […]

Тържествено открихме новата учебна година – 17 септември 2018 г.

Всяко начало на учебната година се превръща в истински празник, изпълнен с вяра и надежда. За да е спорна и благодатна приехме благослов от свещениконом Петър Шаламанов и отец Елко Терзийски.  Господин Павел Гуджеров – кмет на общината ни зарадва с проект за физкултурен салон в ОУ „Гео Милев“. Пожелаваме една спорна и успешна нова […]

Неучебни, но присъствени дни през 2018/2019

  С решение на педагогическия съвет от 03.09.2018 г. в ОУ „Гео Милев“ са обявени три дни за неучебни, но присъствени: 31.10.18 г. – спортен празник; 15.01.19 г. – патронен празник; 22.05.19 г. – екоден

Детски лагер в манастир ,,Св. св. Кирик и Юлита “

  По покана на завеждащия културно-просветния отдел на Пловдивската митрополия г- жа Недка Чолакова, деца изучаващи Религия, заедно със своя преподавател Тошка Стоева и родители посетиха Епархийски манастир ,,Св. Кирик и Юлита“.  Децата и родителите им бяха съпричастни с две празнични литургии и вечерня по повод двата големи християнски празници – Рождество на Света Богородица […]

Ден на ученическото самоуправление

За поредна година в училище се организира и проведе Ден на ученическото самоуправление по идея на УУС с координатор г-жа Цв. Боева. Членовете на УУС  създадоха организация по провеждане на този ден, събраха предложенията за ученици учители по различни учебни предмети. Макар и учители за един час, учениците имаха възможност да влязат в обувките на […]

Учениците до 7. клас вече имат достъп до електронно четими учебници

Издателска група „Просвета“ осигурява достъп до електронно четими учебници за всички  ученици от 1. до 7. клас. Това, което ученикът само трябва да направи, е да влезе на сайта www.prosveta.bg, да избере желания учебник по желания предмет и да кликне върху бутона за ползване (вижте ТУК). Не е необходима регистрация.

Включихме се в кампанията за медийна грамотност

С подкрепата на МОН, от 6 февруари до 10 март 2018 г. се проведе кампания за популяризиране на медийната грамотност в училищата, организирана от Коалиция за медийна грамотност. Целта на инициативата е да се подобри дигитално-медийната грамотност на децата и младите хора, да се научат да преценяват, използват и произвеждат правдива информация, както и ефективно […]

В час по Човекът и природата в шести клас

Познавате ли свойствата на кислород, водород, желязо? Шестокласниците в час по Човекът и природата показаха своите знания и умения да работят по групи, да изработват проекти със свойствата и приложенията на тези елементи.