За учители

Обучение на педагогически специалисти

В периода 26-27.11.2022 г. 22 педагогически специалисти повишиха своята квалификация с участието си в обучение от плана за квалификация на тема „Дизайн на учебни преживявания за формиране на ключови компетентности чрез интегриране на съдържание“ с обучител Даниела Петкова.

Участие в Национална конференция

Грамота и отличие за представена добра педагогическа практика на тема „Взаимодействие семейство – детска градина – семейство, с фокус родители на деца от уязвими групи и родители на деца със СОП“ по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ Учители – Галина Кръстева и Зорница Маркова

Обучение на тема

„Дизайн на учебни преживявания за формиране на ключови компетентности чрез интегриране на съдържание“ УИН: 58910011 в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти в МОН В периода 26-27.11.2022 г. ще се проведе обучение на 22 педагогически специалисти от ОУ „Гео Милев“, с. Белозем на тема „Дизайн на учебни преживявания за […]

Обучение на тема:“Повишаване на мотивацията за успех чрез иновативни инструменти за преподаване и учене“

На 28.10.2022 г. в училище се проведе квалификационно обучение с педагогическите специалисти на тема: „Повишаване на мотивацията за успех чрез иновативни инструменти за преподаване и учене“. Участваха 33 педагогически специалисти. Работиха по групи, твориха, дискутираха…

Добра практика от подготвителните групи

Двете подготвителни групи от нашето училище участват втора поредна година в проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ (АПСПО). Работейки успешно с децата, чийто майчин език не е български, ръководителите на групите за допълнително обучение по български език – Галина Кръстева и Зорница Маркова, споделиха добра практика в изпълнение на Дейност 4. „Реализиране на […]

В Информационния център на Белия щъркел

На 03.03.2021 г. учениците от ГЦДОУД първи клас с ръководители г-жа А. Борисова и г-жа Д. Атанасова посетиха библиотеката, Етнографския музей и Информационния център на Белия щъркел в с. Белозем. Децата научиха повече за живота на българите – обичаи, традиции, бит и култура. Запознаха се с живота на Белия щъркел. Изказваме благодарност за съдействието на […]

Да се подготвим за Великден!

Децата от подготвителните групи в училище в деня преди празничните дни се подготвиха за Великден. По традиция в четвъртък се боядисват яйца. Децата заедно със своите учители Галина Кръстева и Зорница Маркова боядисаха яйцата в различни цветове, но първо потопиха в червената боя. Спазиха и традицията за определяне на най-здравото яйце борак.

Как развиваме умения за учене?

През учебната 2019/ 2020 г. екип от мотивирани учители от нашето училище участва в проект FIERST. Основната цел бе да научим как да развиваме уменията на ХХI век. Представихме се на финалната конференция с електронна книжка с добри практики, приложени в училище с цел да развием умението за учене у нашите ученици. Получихме покана да […]