Уроци

„Не!“ на насилието в училище!

„Не бъди безразличен, бъди различен! “ в ОУ „Гео Милев“ с. Белозем. Една инициатива за противодействие на тормоза в училище, засегната беше една от най-болезнените теми в нашето образователно съвремие, съвместно с Началник отдел „Закрила на детето“ запознахме деца с най-стряскащите форми на насилие извършвани в последната година, със законовите разпоредби, които могат да се […]

Ден на ученическото самоуправление

За поредна година в училище се организира и проведе Ден на ученическото самоуправление по идея на УУС с координатор г-жа Цв. Боева. Членовете на УУС  създадоха организация по провеждане на този ден, събраха предложенията за ученици учители по различни учебни предмети. Макар и учители за един час, учениците имаха възможност да влязат в обувките на […]

Включихме се в кампанията за медийна грамотност

С подкрепата на МОН, от 6 февруари до 10 март 2018 г. се проведе кампания за популяризиране на медийната грамотност в училищата, организирана от Коалиция за медийна грамотност. Целта на инициативата е да се подобри дигитално-медийната грамотност на децата и младите хора, да се научат да преценяват, използват и произвеждат правдива информация, както и ефективно […]

В час по Човекът и природата в шести клас

Познавате ли свойствата на кислород, водород, желязо? Шестокласниците в час по Човекът и природата показаха своите знания и умения да работят по групи, да изработват проекти със свойствата и приложенията на тези елементи.  

Пътешествие в света на динозаврите

Споделяне на добра практика в група за целодневно обучение в първи клас с учител г-жа Десислава Миткова. На 20 април децата от ПИГ 1.2 и тяхната госпожа Десислава Миткова представиха открит урок на тема – „Пътешествие в света на динозаврите“. По време на урока децата се запознаха с живота на динозаврите и научиха нови факти […]

Наблюдение на открита практика по английски език в шести клас

В навечерието на националния празник Трети март шестокласниците заедно със своя учител г-жа Вержиния Стамболийска представиха открит урок по английски език на тема Мона Лиза. Използвани бяха различни интерактивни методи, създаде се настроение сред учениците и присъстващите учители от прогимназиален етап. С помощта на електронния учебник и предварително подготвени материали урокът беше интересен и занимателен. […]

Най-големият урок на света

През септември 2015 г. учители и ученици от целия свят участваха в глобалната инициатива „Най-големият урок в света“, за да помогнат да направим нашата планета по-справедлива, здрава и устойчива. Целта на инициативата бе да запознаем младото поколение с новите Глобални цели за устойчиво развитие и да поемем ангажимент към бъдещето на децата и на цялата […]

„Дела трябват, а не думи!“ – презентация за Васил Левски

На 15 февруари 2017 г. в часа на класа седмокласниците и осмокласниците си припомниха живота и дейността на Апостола на българската свобода. Презентацията бе специално подготвена и представена от Марин Стоянов, ученик от седми клас. Той запозна съучениците си с интересни факти за делото на Васил Левски, подкрепени от снимков материал. Презентация за Васил Левски