Проекти

Млад математик в 7 клас

На 27.02.2020 г. се състоя публичната изява на клуба за занимания по интереси „Млад математик“ в 7 клас. Учениците бяха разделени на отбори – зелени, жълти и оранжеви. Всеки отбор трябваше максимално бързо да реши задачите, които изискваха логически разсъждения и математически знания и умения. Оспорвана беше надпреварата, но накрая всички бяха удовлетворени от поредното […]

Представителна изява на клуба по математика в 4 клас

В заниманията по интереси има сформиран клуб по математика за четвъртокласници. На свяота публична изява участниците показаха на родителите си, че познават геометричните фигури, могат да изчисляват обиколка, лице на фигурите. Учениците разказаха за мечтите си да посетят различни забележителности като Виенското колело, пирамидите в Египет. Разказвайки каква информация са намерили, децата изчисляваха размери, брой […]

Подписан е договорът за „Алея на родолюбието“

„Местна инициативна група Раковски“ подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001 – 19.034 – S1 „МИГ Раковски 21 Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“ На 19.02.2020 г., председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Раковски“ – Павел Гуджеров, […]

Публична изява на клуб „Забавна математика в 3 клас“

Забавна ли е математиката? Третокласниците от клуб за занимания по интереси „Забавна математика в трети клас“ показаха на своите родители и гости на публичната изява дали се забавляват в часовете по математика. 13-те деца от клуба помогнаха на Елза от „Замръзналото кралство“ да върне пролетта. Те отгатваха гатанки, решаваха задачи, разсъждаваха логически и се забавляваха.

Публична изява на клуб „Матемагьосници“

Обичате ли историите на Шерлок Холмс? Второкласниците от клуб „Матемагьосници“ от заниманията по инереси показаха, че умеят да разгадават загадки като решават сложни задачи. Показаха, че познават българската азбука, познават и картата на България. Всички 11 деца, участници в клуба, разкриха кода, който крие отговора на загадката – Родопа. Всички присъстващи чуха и легендата за […]

Участие в обучение по проект FIERST

На 8 и 9 февруари 2020 г. екип от 10 учители взе участие във второто обучение по проект FIERST. Създадената професионална училищна общност разказа за постигнатото до момента по избраното умение на 21 век – Умение за учене. Учителите участваха активно във всички дейности и се справиха с предизвикателствата на обучението и координатора.

Първа копка за физкултурен салон

Така дългоочаквания физкултурен салон ще бъде факт. На 27.01.2020 година бе направена първата копка от кмета на община Раковски Павел Гуджеров. Проектът е финансиран изцяло от ДФЗ, по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“. Приблизителната му стойност е 526 000 лв. с ДДС, като 479 000 лв. са за строително-монтажни работи и 47 000 лв. […]

Алея на родолюбието

ОУ „Гео Милев“, с.Белозем е с одобрено проектно предложение „Aлея на родолюбието“ по процедура BG06RDNP001-19.034 МИГ Раковски 21 Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски . Идеята на проектното предложение е създаване на алея на родолюбието с представяне на национални и местни личности, родолюбци, дали […]

Благодарствено писмо от Нестле

Уважаеми партньори, От името на Нестле България искам да Ви благодаря за ангажираността и участието Ви в Програмата „Нестле за по-здрави деца“ досега. Вярваме, че благодарение на Вашата отдаденост и успешната ни съвместна работа, заедно градим един по-здравословен и по-щастлив свят, в който да растат българските деца. Благодарим Ви, че сте част от общността на […]