Проекти

Изложба на клуб „Цветна палитра 1“

На 01. 02. 2017 г. клуб „Цветна палитра-1” по проект „Твоят час“ в ОУ „Гео Милев“, с. Белозем, обл. Пловдив проведе своята първа изява. Присъстваха ученици от клуба и техните родители. Малките ученици под ръководството на своя учител Цв. Боева изрязаха, подредиха и залепиха  пъзел по зададен модел. Към двойките деца се включиха и техните […]

Кампанията „Мислете в зелено“ в медиите

В навечерието на нова година българските медии отразиха новината за победителя в кампанията „Мислете в зелено’ на фондация „Кроношпан“ – основно училище ‘Гео Милев“, с. Белозем. b2bMedia – Фондация „Кроношпан” ще финансира училищен еко проект в Белозем Green Tech.Bg – Ученици от училище в Белозем изграждат местна система за компостиране Мениджър.News – Училище в Белозем спечели голямата награда на кампанията […]

Покана за публична изява на клуб „Сръчни ръце“

Уважаеми родители, Клуб „Сръчни ръце“  ще осъществи първата си публична изява. Ще покажем какво могат и правят нашите сръчковци. Каним Вас  и всички, които искат да видят творенията на нашите таланти. Мероприятието ще се осъществи в столовата на ОУ “Гео Милев“  на 23.12. 2016 г. от 15:00 часа.  

Победители в международния конкурс „Мисли в зелено!“

Проект: Изграждане на площадка за компостиране. От 6 държави, сред които Унгария, Полша, Румъния, Украйна, Великобритания, България – ОУ „Гео Милев“, с. Белозем на първо място и с награда 2000 евро.

Проект „Нов път за нови таланти в преподаването“

НАШЕТО УЧИЛИЩЕ Е ЧАСТ ОТ МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ Министерство на образованието и наукатa води международен консорциум с 15 партньори от Латвия, Испания, Румъния, Австрия, Германия и България за пилотно тестване на иновативни политики в привличането, обучението и задържането в училище на нови педагогически кадри. В България партньори на МОН са Пловдивският университет „Паисий Хилендарски” и Фондация […]

Когато станем 100 000, ще посадим гора

Стартира кампанията „ХИЛЯДИ ДЪРВЕТА ЗА ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ“, която се провежда като лесна и приятна за децата игра. В нея младите хора на България (а и техните родители и учители) могат до 27.11.2016 г. да спечелят и после засадят над 20 000 дървета, разпределени в 200 награди по 100 дървета всяка.

ГРУПИ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“ – ФАЗА 1

    Във връзка с Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в Основно  училище „Гео […]

“Училищният двор в една учебна година“ – продължение

Учители и ученици разбрали за кое растение или градинка трябва да се грижат, нямат търпение да се снимат пред природния обект, за да започнат работа по поддържането и разкрасяването му. В последните няколко дни учители, ученици и родители заедно обсъждат идеи за разкрасяване и поддържане на училищния двор и често на различни места могат да […]

“Училищният двор в една учебна година“

Нека заедно проследим какви промени настъпват в природата за една учебна година! Описание на проекта: В началото на учебната година се разпределят природни обекти от училищния двор (дървета, храсти) чрез жребий. Класът избира ден от седмицата (най-добре, когато има ЧК, БЗО, ЧП), в който да се грижи за растението. В началото на учебната година целия […]

Проект „Твоят час“

От 01.09.2016 г. официално стартира проектът „Твоят час“, в чиято първа фаза 140 млн. лева ще бъдат предоставени на всички държавни и общински училища за извънкласни дейности по интереси и извънкласни дейности за компенсиране на образователни затруднения. Проектът BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, […]