COVID 19

График на присъствения образователен процес през месец май 2021 г.

Уважаеми родители, публикувам заповеди за организация на образователния процес през месец май 2021 г. Децата от подготвителните групи и учениците от 1 до 4 клас продължават присъствено обучение при спазване на противоепидемичните мерки. Пазете се и бъдете здрави!

Информация за Ковид 19 за периода 19.04. – 25.04.2021 г.

Уважаеми родители, За посочения период има карантиниран един служител от училището поради контакт с болен член на семейството. Подадена е информация, уведомени са институциите. Спазват се противоепидемичните мерки. В училище присъствено се обучават децата от ПГ, Учениците от 1 до 4 клас и от 7 клас. Пазете се и бъдете здрави!

Обучение за периода 26-29.04.2021 г.

Съгласно заповед № РД01-220/ 08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването от 26.04.2021 г. присъствено ще се обучават децата от подготвителните групи, учениците от 1 до 4 клас и учениците от 5 клас. Обучение от разстояние в електронна среда ще осъществяват учениците от 6 и 7 клас. Графикът за обучение остава същият. Пазете се и бъдете […]

Информация за Ковид 19 за периода 12.04. – 18.04.2021 г.

Уважаеми родители, Уведомявам ви, че за периода 12-18.04.2021 г. в училището няма карантинирани ученици, учители и персонал. В училище присъствено се обучават децата от ПГ, учениците от 1 до 4 клас и седмокласниците. В ОРЕС се обучават учениците от 5 и от 6 клас. Спазват се противоепидемичните мерки според изискванията. Пазете се и бъдете здрави!

За децата от подготвителните групи

Уважаеми родители, със заповед на министъра на образованието и науката по предложение на кмета на община Раковски децата от подготвителните групи за периода 12.04.21 г. до 30.04.21 г. могат да отсъстват след предварително подадено заявление от родител. Отсъствията се считат за отсъствия по уважителни причини.

Информация за Ковид 19 за периода 29.03. – 02.04.2021 г.

Уважаеми родители, Уведомявам ви, че за посочения период в ОУ „Гео Милев“, с. Белозем няма карантинирани ученици, учители и персонал. Обучението се осъществява в електронна среда от растояние. В училище за дежурния персонал се спазват въведените противоепидемични мерки. Пазете се! Бъдете здрави!

Информация за Ковид 19 за периода 22.03. – 28.03.2021 г.

Уважаеми родители, Уведомявам ви, че за периода 22-28.03.2021 г. в ОУ „Гео Милев“, с. Белозем няма карантинирани болни или контактни ученици, учители, персонал! Обучението се осъществява в електронна среда от разстояние. В училище за дежурния екип се спазват въведените противоепидемични мерки. Пазете се и бъдете здрави!

информация за Ковид за периода 15.03. – 21.03.21 г.

Уважаеми родители, уведомявам ви, че за периода 15-21.03.21 г. в ОУ „Гео Милев“ има карантинирани 1 учител и 26 ученици като контактни на болен с положителен тест на Ковид. Предприети са всички необходими мерки, засилена е дезинфекцията, спазват се противоепидемичните мерки. От 22.03.2021 г. всички ученици ще се обучават в електронна среда от разстояние в […]

Информация за Ковид 19

Уважеми родители, Уведомявам ви, че в ОУ „Гео Милев’, с. Белозем има карантиниран педагогически специалист с положителен тест за Ковид 19 от 15.03.2021 г. Учениците от 3а клас също ще бъдат карантинирани като контактни след предписание на РЗИ Пловдив. Продължават обучението си в ОРЕС. Уведомени са всички институции, взети са необходимите противоепидемични мерки. Ще бъдете […]