COVID 19

Информация за Ковид 19 за периода 11.01.2021 г. до 17.01.2021 г.

Уведомяваме Ви, че за посочения период няма регистрирани случаи на заболели и/ или заразени от Ковид 19 в ОУ „Гео Милев“, с. Белозем. Присъственият учебен процес за децата от ПГ и за учениците от 1 до 4 клас продължават. Осигурен е термотаблет на входа на училището за измерване на температурата на ученици и служители. Пазете […]

Информация за Ковид 19 за периода 04.01.2021 г. до 10.01.2021 г.

Уведомяваме Ви, че за периода 04.01.2021 г. до 10.01.2021 г. в ОУ „Гео Милев“, с. Белозем няма информация за болни и/ или заразени с Ковид 19 ученици, учители, непедагогически персонал. Присъственият учебен процес продължава за децата от подготвителните групи и учениците от 1 до 4 клас. Спазват се необходимите противоепидемични мерки. За класните стаи на […]

Информация за периода 7.12. – 11.12.2020 г.

Уважаеми родители, в периода 7 – 11 декември 2020 г. ситуацията в ОУ „Гео мИлев’, с. Белозем е следната: карантинирани ученици – няма; Карантинирани педагогически специалисти и непедагогически персонал – няма. За следващата седмица учебните занятия за 7 клас продължават в ОРЕС по утвърденото седмично разписание. Учениците от 1 до 6 клас вкл. втора седмица […]

Информация за 8 декември 2020 г.

Уважаеми родители, от 8.12.2020 г. до 21.12.2020 г. учениците от 1 до 6 клас вкл. ще имат занимания по интереси и проектни дейности. Темата е „Коледа и Нова година“. Учениците от 7 клас продължават учебния процес по актуализирано седмично разписание. Информация за карантинирани от Ковид 19 ученици и учители от ОУ „Гео Милев“, с. Белозем […]

Информация за периода 30.11.2020 г. – 04.12.2020 г.

Уважаеми родители, уведомявам ви, че през посочения период, по време на обучение от разстояние в дистанционна среда, ситуацията е следната: ученици с положителен тест за Корона вирус – 1 ученик от първи клас; учители с положителен тест или карантинирани – няма. Бъдете здрави!

Ученик с положителен тест за Ковид

Уважаеми родители, уведомявам ви, че в училището има ученик от 1б клас с положителен резултат след направен PCR тест. Поради ситуацията, в която са учениците сега – ОРЕС, не се налага карантиниране. Уведомени са съответните институции, поддържа се връзка с родителите на детето. Пазете се и бъдете здрави!

Информация за периода 23.11. – 27.11.2020 г.

Уважаеми родители, уведомявам ви, че за посочения период в училището няма регистрирани случаи на болни или контактни на положителни на Ковид 19 учители и ученици. От 30.11.2020 г. всички ученици ще се обучават дистанционно на образователната платформа Microsoft Teams. Надяваме се на вашето съдействие!

Информация за 22.11.2020 г.

Уважаеми родители, Към 22.11.2020 г. в ОУ „Гео Милев“,  с. Белозем няма болни ученици или учители от COVID-19. Продължава карантината на учител от начален етап поради контакт с близък с положителен тест. Няма карантинирани ученици. Има подадени три заявления от родители за преминаване от присъствено към обучение от разстояние в електронна среда. Моля, наблюдавайте вашите […]

Информация за периода 16.11. – 20.11.2020 г.

В периода 16.11.2020 г. – 20.11.2020 г. в ОУ „Гео Милев“, с. Белозем има 3 карантинирани ученички като контактни по дом. Карантината е до 21.11.2020 г. Карантиниран като контактен е и учител от начален етап – от 18.11.2020 г. до 27.11.2020 г. От 23.11.2020 г. продължаваме присъствено. Засега няма основания за преминаване към обучение от […]

Карантиниран учител

Уважаеми родители, уведомявам ви, че в училището има карантиниран учител, класен ръководител на 2б клас, поради контакт с положителен тест на роднина. Карантината е от 18.11.220 г. до 27.11.2020 г. Не се налага карантиниране на паралелката, защото учителят е само контактен, не е на училище от 16.11.2020 г. Уведомени са всички институции, осигурени са заместници, […]