Електронен дневник

Уважаеми родители,

в електронния училищен дневник може да проверите оценките на своите деца. Използвайте предоставения Ви достъп за вход в дневника.

https://oidc.mon.bg/interaction/vMQoIsgn1D3uBxd-v1Q0Q