Форми на обучение

В ОУ „Гео Милев“, с. Белозем се организират следните форми на обучение:

Когато поради извънредни обстоятелства присъственият образователен процес в училището е преустановен за учениците от  дневна  форма на обучение, то той се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.