Green School Garden

ОУ „Гео Милев“, с Белозем спечели поредния си проект – този път към ЕвроНатур!

За да се повтори успешният проект за училищна градина “Frutti per la Biosfera“ Образование по околна среда за защита на климата и храненето в Сицилия (до 2019) на по-широка пространствена скала ЕвроНатур започва реализирането на нови проекти по училищните градини, което ще доведе до създаване на градините на техните партньори от Мрежата на Европейските Села на Белия Щъркел.Главната дейност на проекта е градинарстване в училищата. За да се стимулира природно-съобразно образование ЕвроНатур и нейните партньори предизвикат интерес към местни, регионални, сезонни и органични продукти, като плодове и зеленчуци. Като допълнение учениците ще посетят райони, където се отглеждат домашни животни и ще се зароди фестивалът по прибиране на реколтата, където може да се включи фермерския пазар. Като цяло това ще доведе до повишаване на интерес към здравословното, сезонно хранене и връзката с целесъобразни фермерски практики, запазване на биоразнообразието, екосистемни услуги и на човешкото същество.Училищните градини са отделени места на територията на училището или близо до него, с насадени лехи, за които редовно ще се грижат ученици. Те представляват едно специфично допълнително градинарско опитно поле – извън класната стая, което дава пространство за опит, усещания и експeрименти, предизвиква изцяло умовете, сърцата и ръцете на учениците.Приложението на училищните градини може да бъде доста различно в зависимост от ситуацията на място и от целите на проекта. Те не са само места за градински цели, за да се отгледат местни, сезонни и органични плодове и зеленчуци. Училищните градини също така могат да се използват например за обучение по околна среда, за обичайно преподаване, за изкуства и през свободното време.Пожелаваме успех в реализирането на проекта!