Обява за образователен медиатор

ОБЯВА Във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, ОУ „Гео Милев“, с. Белозем обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността: Образователен медиатор на пълен работен ден за учебната 2019/2020 […]

Помагала за разширена подготовка I – IV. клас

Списък на помагалата по разширена подготовка за учебната 2019/2020 учебна година: I. клас БЕЛ – „Искам да науча повече по български език и литература“ – Булвест 2000 – 5.50 лв. Математика – „Искам да науча повече по математика“ – Булвест 2000 – 6.00лв II. клас БЕЛ – „Езиково пътешествие“ – Анубис – 4.50лв Математика – […]

Родителска среща за V. клас

Уважаеми родители на бъдещите петокласници, на 04 септември /сряда/ от 17:00 часа, в училището, ще се проведе родителска среща! Каним Ви да се запознаете с колегите, които ще преподават на вашите деца, да споделите идеи и добри практики!    

График на поправителната сесия – август 2019 г.

В края на месец август ще се проведе поправителна сесия за учениците със слаби годишни оценки. График за провеждане на поправителна сесия през месец август: Изпит по учебен предмет Формат на изпита /продължителност, Дата, начален час, място на провеждане Комисия по организиране на изпита (квестори) Комисия по оценяването Време и място за проверка на изпитните […]

Проект FIERST

Нашето училище е одобрено да участва с учители като училище-бенефициент по проект From Inclusive Education to Real Scale Transfer (FIERST) № 592133-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN, финансиран по Програма Еразъм +, Ключова дейност 3: Подкрепа за реформиране на политиките, Социално включване, на Европейската комисия! FIERST е международен проект, в който участват организации от България, Великобритания, Швеция, Естония и Румъния. В България партньори по […]

Важно за седмокласниците!

Какво да направите след като излязат резултатите от класирането след 7 клас? 1. Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети – в срок от 12.07.2019г. до 16.07.2019 г. вкл. В противен случай губят мястото си и то се обявява като свободно за II етап на […]

Талантливи деца от Белозем спечелиха медали за макети на тема “Екологичен град“

Четвъртокласници от  ОУ „Гео Милев“ в село Белозем,  посетиха централа на EVN България в Пловдив, за да получат наградите си от класирането им в конкурс, обявен от дружеството. Учениците са класирани на 2-ро  място в конкурса на EVN България от учебната 2018/19 година за изработване на макет, посветен на тема „Екологичен град“, в който потреблението […]

Сертификат за благодарност

Преди точно 1 месец Характер.бг и съмишленици приключиха 3-ти сезон с училищни работилници за характер. Ментор и начални учители заедно изграждаха умения и поведения по силни страни на характера като упоритостта, самоконтрола и социално-емоционалната интелигентност в 225 ученици в начален курс на обучение от 11 класа в 7 училища от 7 населени места в страната. През втория срок […]

Приключване на учебната година за 5 и 6 клас

„Попитахме 100 ученици: „Кой е любимият ви месец?“ 99% отговориха: „Юни!“ Така в шеговита форма започна тържеството за приключване на учебната година за учениците от 5 и 6 клас. Учениците, завършващи с отличен успех, получиха грамоти и награди. Шестокласниците, участвали в състезание по биология, също получиха грамоти. Всички участници в Маратон – Пловдив 2019 бяха […]