Виртуален празник на буквите

„Ние вече сме грамотни!“ – се похвалиха днес първокласниците от ОУ „Гео Милев“ в пловдивското село Белозем. Празникът на буквите се състоя във виртуалната класна стая на първолаците. Вълнуващото тържество децата и родителите им ще помнят цял живот, защото проведоха своя „Празник на буквите“ не в училище, а пред компютъра, таблета или телефона. Те се разделиха […]

Доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Уважаеми родители, Очакват се доставки на продукти по схемите „Училищен плод“ и “ Училищно мляко“ на 30 април 2020 г. По предварителна информация продуктите са сирене и краставици, опаковани за всяко дете или ученик от целевата група ( деца от подготвителните групи и ученици от начален етап). За създадената организация ще бъдете информирани своевременно. Бъдете здрави!

Ден на Земята

22 АПРИЛ – ДЕН НА ЗЕМЯТА!НЕКА Я ПАЗИМ!ТЯ Е НАШИЯТ ОБЩ ДОМ! На 22 април 2020 г. Денят на Земята отбелязва своята 50-та годишнина. Тазгодишната тема на кампанията е „Действия срещу изменението на климата – огромното предизвикателство на нашето съвремие“. „От каквото и да се интересуваш,то няма да се случи, ако не можеш да дишаш […]

Великденски занимания в 1 а клас

С децата от 1а клас от ОУ „Гео Милев“, с. Белозем, в дните между 13.04 -16.04.2020 г., се забавлявахме от сърце. Часовете ни минаваха неусетно 😊 с усмивки на уста. Запознахме се с един от най- големите български празници, а именно Великден. Всички деца разбраха защо първото яйце се боядисва в червен цвят, а седмицата преди Великден […]

Клуб „Християнче“

В дните между 13 и 16 април четвъртокласниците от нашето училище проведоха няколко занятия от клуба за занимания по интереси „Християнче“. Темите бяха свързани с великденските празници. Ето част от творенията на участниците в клуба:

Занимания по интереси в клуба по английски език

В клуба по английски език „Creative World Citizens“ тази седмица четвъртокласниците посрещнаха гости от София и от Лондон. Елена, учител по английски език в София, разказа на учениците за себе си, като отговаряше на въпросите на любопитните четвъртокласници. Елена провокира учениците да споделят няколко неща и за себе си на английски език. Въпреки лекото притеснение […]

Щъркелово гнездо

В училищния двор от Федерацията на природозащитните сдружения „Зелени балкани“ монтираха изкуствено щъркелово гнездо. Бяха окастрени клоните около съществуващо такова. Първоначалните наблюдения показват, че новото гнездо вече се посещава от щъркелите в училищния двор и училищния покрив.

Насочване на ученици, завършили VII клас, с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности и ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и настанени в приемни семейства

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, Със заповед на началника на Регионално управление на образованието – Пловдив е определена комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и […]

Издателство „Изкуства“ за най-малките

Да събудим пролетното великденско настроение!!!Електронни ресурси може да намерите и тук: За родителите и децата в детската градина! 1 група: https://izkustva.bg/itidg12 група: https://izkustva.bg/itidg23 група: https://izkustva.bg/itidg34 група: https://izkustva.bg/itidg4

В дните, когато дистанционното обучение следва да се разнообрази с интересни, извънкласни дейности, Пукльовците и Разказвачът на приказки предлагат игри, които са свързани със ⭐️ съвременна българска детска литература ⭐️! Те са достъпни на http://puk.bg или на следните адреси: – Коя книга е написана от български автор?https://thepoppals.com/onlinegame?accesskey=1027 – От коя българска детска книга е героят?https://thepoppals.com/onlinegame?accesskey=1028 – Кой е автора на […]