Клуб „Християнче“

В дните между 13 и 16 април четвъртокласниците от нашето училище проведоха няколко занятия от клуба за занимания по интереси „Християнче“. Темите бяха свързани с великденските празници. Ето част от творенията на участниците в клуба:

Занимания по интереси в клуба по английски език

В клуба по английски език „Creative World Citizens“ тази седмица четвъртокласниците посрещнаха гости от София и от Лондон. Елена, учител по английски език в София, разказа на учениците за себе си, като отговаряше на въпросите на любопитните четвъртокласници. Елена провокира учениците да споделят няколко неща и за себе си на английски език. Въпреки лекото притеснение […]

Щъркелово гнездо

В училищния двор от Федерацията на природозащитните сдружения „Зелени балкани“ монтираха изкуствено щъркелово гнездо. Бяха окастрени клоните около съществуващо такова. Първоначалните наблюдения показват, че новото гнездо вече се посещава от щъркелите в училищния двор и училищния покрив.

Насочване на ученици, завършили VII клас, с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности и ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и настанени в приемни семейства

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, Със заповед на началника на Регионално управление на образованието – Пловдив е определена комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и […]

Издателство „Изкуства“ за най-малките

Да събудим пролетното великденско настроение!!!Електронни ресурси може да намерите и тук: За родителите и децата в детската градина! 1 група: https://izkustva.bg/itidg12 група: https://izkustva.bg/itidg23 група: https://izkustva.bg/itidg34 група: https://izkustva.bg/itidg4

В дните, когато дистанционното обучение следва да се разнообрази с интересни, извънкласни дейности, Пукльовците и Разказвачът на приказки предлагат игри, които са свързани със ⭐️ съвременна българска детска литература ⭐️! Те са достъпни на http://puk.bg или на следните адреси: – Коя книга е написана от български автор?https://thepoppals.com/onlinegame?accesskey=1027 – От коя българска детска книга е героят?https://thepoppals.com/onlinegame?accesskey=1028 – Кой е автора на […]

Отлагане от задължително обучение в първи клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с епидемиологичната ситуация и въведеното извънредно положение в страната, както и съобразно заповедите на министъра на здравеопазването, всички административни услуги, в това число и подаването на заявления, съпътстващи пакети от документи и други, следва да се извършват по електронен път. Напълно се прекратява до края на периода на извънредното положение струпването […]

Онлайн междучасие с разказвача на приказки

Константин-Кирил Иванов, известен повече като Разказвача на приказки, има една мечта – да върне любопитството на децата към книгата. Собственик е на малка книжарница зад Бюрото по труда в Пловдив, където могат да се намерят заглавия на български автори, при това с автограф от тях. Изучавал е „Приказкотерапия“ в чужбина. Създател е на инициативата „Разказвачът […]

Видеоуроци за НВО за 4. и 7. клас на „Просвета“

От 21 април под мотото „Националното външно оценяване – мисията е възможна“ „Просвета“ пуска серия специални уроци за подготовка за НВО в 4. и в 7. клас. Те са част от инициативата на издателска група в България „Учим онл@йн с учител“, която стартира веднага след извънредната ваканция в началото на март. Целта на новите видеоуроци […]

Дейности за периода 13-16 април

От 13 до 16 април ще бъде облекченo дистанционното образование. Просветният министър е издал специална заповед за това, предвид натрупаната умора в ученици и учители. През тези дни ще се учи само от два до четири часа дневно, ще има занимания по интереси, свързани физически дейности, музика и изобразително изкуство. Учениците трябваше да са в […]