Второ място за нашия отбор

На 14.04.2014 г. в град Раковски се проведе Общинско ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“. Целта е да се провери нивото на придобитите през основния курс на обучение знания, умения и навици за действия при бедствия и аварии. Отборът на нашето училище бе представен от четирима осмокласници: Георги Николаев Белев, Теодора Ангелова […]