Деца сеят биоподправки в Белозем

Електронното издание на „Регионални новини“ публикува статия за белия щъркел, калифорнийския червей, биоградинката за подправки… Деца сеят биоподправки в Белозем Освен село на Белия щъркел, Белозем става и село на подправките   ОУ „Гео Милев” в с. Белозем, Пловдивско, превърна част от своя двор в модерна биоградинка за подправки, в която децата от селото учат […]

Малки щъркели намериха приемни семейства

7 млади бели щъркела намериха своите приемни семейства в гнездата на покрива на нашето училище. Според Спасителния център за диви животни/ Wildlife rescue centre  това са паднали (или избутани) от гнездата малки от цялата страна. Вероятно са били изтърсаците, или прекалено много в гнездата…причината да не са при „оригиналните“ си семейства не е ясна. На новите […]

Приключи учебната 2014/2015 година

Училище мое – пътечко крилата, покрита със сребърен прах. Къде се изгубва следата? Аз всичко нима извървях! Завършва учебната година, изпълнена с учение и труд, с радост и смях, понякога с тревоги и трудности.

ПИГ – 5 КЛАС

Учениците от ПИГ-5 и тяхната възпитателка Мария Желязкова направиха изложба в стаята, в която провеждат заниманията по самоподготовка. Показани бяха приказки, съчинени от учениците, написани като домашни работи за часовете по БЕЛ. Нашите приказки В заниманията по интереси децата са издирили и събрали много и интересни сведения за родното си място –  от първите запазени […]

ДОБРИ ПРАКТИКИ В ЦЕЛОДНЕВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

ПОЛУИНТЕРНАТНИТЕ ГРУПИ В УЧИЛИЩЕ Във връзка с реализирането на дейностите по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ възпитателите в нашето училище изготвиха кратки презентации за осъществени добри практики през учебната 2014/2015 година. Те споделиха дейности и мероприятия, осъществени в ПИГ.