анкета

Десет причини да уча

Училищният ученически съвет поде интересна инициатива съвместно с комисията за насърчаване и повишаване на грамотността в училище. След проведена анкета сред учениците, най-интересните и оригинални причини бяха поставени на табло в коридора на втория етаж. Ето част от тях: