АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

APSPO_31072019

2020/2021 г. – сформирани две групи за допълнително обучение по български език в подготвителните групи в училище:

  • 1 група в трета ПГ – учител Галина Кръстева
  • 1 група в 4 ПГ – учител Зорница Маркова